سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چیا زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
حسین سلطانی جیقه – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
وحید معرفت – مربی گروه عمران دانشگاه بناب
روزبه دبیری – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

خاکهای رسی مخلوط mixed clayey soils متشکل از مصالح ریزدانه رسی و دانه ای شن یا ماسه به وفور در طبیعت یافت می شود و یا حتی بهطور مصنوعی در برخی سازه های خاکی استفاده می شود دراین مقاله آزمایشهای سه محوری زهکشی نشده برروی نمونه های متراکم رس خالص و مخلوط رس – ماسه ، انجام شد . نتایجاین آزمایشها نشان داد که مقاومت برشی مدول الاستیک و فشار آب حفره ای ایجاد شده در نمونه ها به درصد ماسه موجود در خاک مخلوط بستگی دارد همچنین ملاحظه می شود بسته به درصد ماسه در مخلوط، رفتار نمونه مخلوط در مقایسه با رس خالص ممکن است از نوعی انقباضی به اتساعی تغییر می یابد.