سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

داوود راکی پور – شرکت توزیع نیروی برق اهواز

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده DGS به عنوان یک تولید کننده توان کوچک به جهت اتصال به شبکه های توزیع و قرارگیری آنها در کنار بارهای مختلف در چند سال اخیر در کشورهای مختلف دنیا رواج یافته است . از طرفی با روند رو به رشد استفاده از این تولیدات، بررسی اثرات بکارگیری استفاده از آنها بر سیستم قدرت به خصوص شبکه های توزیع برق لازم و ضروری است. در این مقاله هدف، بررسی حفاظت شبکه های توزیع حلقوی یکسو تغذیه در حضور DG و تأثیرگذاری آن بر روی هماهنگی ادوات حفاظتی موجود در شبکه و بهینهیابیاش با توجه به آرایش موجود در شبکه، با در نظر گرفتن حفظ هماهنگی حفاظتی میباشد. در ابتدا یک شبکه ۳۰ شینه حلقوی IEEE را بدون حضور DG بررسی و هماهنگی حفاظتی تجهیزات موجود نظیر رله، ریکلوزر و فیوز را در این شبکه انجام و در ادامه با اضافه کردن DG هماهنگیهای حفاظتی با در نظر گرفتن سطوح اتصال کوتاه بوجود آمده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا با انجام شبیهسازی برروی شبکه مذکور، با استفاده از نرم افزارهای ETAP و CYMTCC (جهت شبیهسازی حفاظتی )، تأثیر حضور این منابع بر هماهنگی ادوات حفاظتی به کار برده شده در آرایشهای مختلف شبکه توزیع حلقوی و همچنین بهینه یابی DG با توجه به آرایش موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.