مقاله رفتار با دانشجویان پزشکی در محیط های بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: رفتار با دانشجویان پزشکی در محیط های بالینی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء رفتار
مقاله محیط بالینی
مقاله دانشجوی پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی پور حبیبه
جناب آقای / سرکار خانم: وفادار رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات نشان داده اند که سوء رفتار با دانشجوی پزشکی به احتمال زیاد تاثیرات منفی قابل توجهی دارد. دانشجویانی که با رفتارهای آزار دهنده در محیط های آموزشی مواجه می شوند، در مقایسه با دانشجویانی که این رفتارها را تجربه نمی کنند، اضطراب، افسردگی، اشکال در یادگیری، فکر کردن به ترک تحصیل و مصرف الکل را بیشتر گزارش کرده اند. مطالعات دیگر نشان دادند که استرس همراه با تجربه رفتارهای آزار دهنده، تاثیر منفی در تصمیم گیری های شغلی دانشجویان در آینده دارد.
روش کار: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی بود که توسط دفتر توسعه آموزشی دانشکده پزشکی کرمان انجام شد. تمامی دانشجویان پزشکی در مقطع بالینی به روش سرشماری انتخاب شدند. نظرات دانشجویان نسبت به رفتار با آن ها در محیط بالینی با استفاده از پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار پرسش نامه توسط تعدادی از کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن در یک مطالعه پایلوت با استفاده از Cronbach’s alpha برابر ۰٫۶۷ تعیین شد.
یافته ها: در مجموع، ۱۶۸ پرسش نامه تکمیل گردید. ۹۳ درصد از پاسخ دهندگان گزارش کردند که در طول مقطع بالینی فعلی خود با رفتارهایی مواجه شده اند که برای آن ها آزار دهنده بوده است و یا فکر کردند که مورد سوء رفتار قرار گرفته اند. بیشترین سوء رفتار گزارش شده، سوء رفتار هیجانی- کلامی بود و بعد از آن به ترتیب، سوء رفتار آکادمیک، تبعیض جنسیتی و سوء رفتار فیزیکی بود. دستیاران پزشکی بیشترین گروهی بودند که به عنوان مرتکبین سوء رفتار گزارش شدند. شایع ترین پاسخ عاطفی به رفتارهای آزار دهنده، ناراحتی و عصبانیت بود.
نتیجه گیری: تجربه سوء رفتار با دانشجویان پزشکی در محیط های بالینی شایع است. به منظور بهبود محیط یادگیری، سیستم آموزشی نیازمند اقدام برای حل و فصل این مساله جدی است.