مقاله رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۲۰ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازهای اطلاعاتی
مقاله رفتار اطلاع یابی
مقاله جست وجوی اطلاعات
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی یزد
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی خوزستانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنام مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پیشوایی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شناسایی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و اندازه گیری میزان مهارت آنها در بازیابی اطلاعات به منظور بهبود وضعیت اطلاع یابی در بین آنان.
روش/ رویکرد پژوهش: ۲۴۳ پرسشنامه میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد توزیع و ۲۰۰ پرسشنامه تکمیل و جمع آوری شد. این پرسشنامه با ۲۴ سوال بسته از نوع محقق ساخته و با الهام از سایر پرسشنامه های مشابه طراحی و قبل از توزیع نهابی به نظرخواهی تعدادی از اساتید متخصص در رشته های کتابداری و اطلاع رسانی و نیز تعدادی از اساتید حوزه پزشکی شاغل در منطقه گذاشته شد و به توصیه های آنها عمل گردید .(Pilot Study) داده ها در نرم افزار spss وارد و بر اساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۷۲ نفر از اعضای هیات علمی تاثیر کتابخانه را در جست و جوی اطلاعات، در حد متوسط بیان کرده اند. مهم ترین مجرای دستیابی به اطلاعات، پایگاه ها و کتابخانه های دیجیتالی و الکترونیک هستند. بیشترین آشنایی با منابع چاپی و الکترونیکی رشته های پزشکی و علوم وابسته، به ترتیب مربوط به Index Medicus و PubMed است. همچنین ارتقا کیفیت تدریس مهم ترین انگیزه و هدف از جست وجوی اطلاعات بیان شده است. از میان منابع الکترونیکی مورد استفاده، کتاب های الکترونیکی و از میان منابع چاپی، کتب تخصصی در اولویت قرار دارند. مهم ترین مشکل در دستیابی به اطلاعات الکترونیکی و چاپی، به ترتیب سرعت پایین خطوط ارتباطی و مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات و کمبود وقت عنوان شده است.
نتیجه گیری: رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی یزد در دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز در سطح مطلوب نیست.