مقاله رفتارهای پر خطر شایع و عوامل خانوادگی موثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: رفتارهای پر خطر شایع و عوامل خانوادگی موثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای پر خطر
مقاله نوجوانان
مقاله عوامل خانوادگی
مقاله پژوهش کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش نفس الهه
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدموسی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوس حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات تکنولوژیک، فرهنگی و اجتماعی پر شتاب جوامع امروز، می توانند سبب بروز مشکلات فراوان جسمی، روانی، اجتماعی و رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن در نوجوانان گردند.
هدف از این مطالعه تبیین دیدگاه های دانش آموزان دوره متوسطه شهر سمنان در زمینه رفتارهای پر خطر شایع در این گروه سنی و عوامل خانوادگی موثر بر آن می باشد.
تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوایی است. طی نمونه گیری مبتنی بر هدف، ۹۸ دانش آموز پسر و دختر پایه سوم دبیرستان های شهر سمنان انتخاب و در این مطالعه شرکت یافتند. از طریق برگزاری ۸ جلسه بحث گروهی متمرکز و طرح تعدادی سوالات باز به عنوان راهنمای بحث، جمع آوری اطلاعات انجام گردید. همزمان با جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل محتوا شروع و بر اساس اهداف مطالعه، کد گذاری داده ها انجام و تم ها استخراج شد.
در نهایت ۳ تم اصلی و ۴ تم فرعی استخراج گردید. تم های اصلی، رایج ترین رفتارهای پر خطر در این گروه سنی، روش فرزند پروری والدین و فضای روانی موجود در خانواده بودند. آموزش های جامع و پیگیر به نوجوانان در رابطه با شایع ترین رفتارهای پر خطر و همچنین به والدین آنان در رابطه با روش های صحیح فرزند پروری و چگونگی کنترل و راهنمایی نوجوانان، می تواند در کاهش این معضل اجتماعی و تعدیل عوامل خانوادگی موثر بر آن مفید باشد.