سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رسولی – کارشناس ارشد عمران، مکانیک خاک و پی-شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران
جواد طوسی – کارشناس عمران

چکیده:

یکی ازمهمترین چالشها در پروژه های عمرانی علاوه بر طراحی و اجرای آنها کنترل ایمنی و پایداری اجزای مختلف آن درطول دوران ساختمان و بهره برداری است در پروژه های ساخت سد خاکی نیز به دلیل اهمیت سازه کنترل ایمنی و پایداری آنها ضرورت بیشتری می یابد برای دستیابی به این مهم نصب ابزار دقیق و قرائت آنها یکی از روشهای کاربردی و مرسوم در صنعت سدسازی به شمار م یرود. با توجه به اینکه قسمت عمده مشکلات و عوارض احتمالی سد در دوران ساخت و اولین آبگیری رخ میدهد لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج حاصله از ابزار دقیق منصوبه در سد البرز عملکرد آن در طی اولین آبگیری بررسی شده و پایداری آن مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد.