سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نبی الله معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشکده علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صابر باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشکده علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
روح الله قاسمی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک دانشکده علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی رفتار ناحیه مقاومت دیفرانسیلی یک نانو دیود مشدد تونلی ازجنس گالیم ارسناید در اثر افزایش تغییرات درصد آلاینده ها پرداختیم نتایج نشان میدهد که عامل تغییرات درصد آلاینده درسدهای کوانتومی بر رفتار ناحیه مقاومت دیفرانسیلی افزاره مطلوب میباشد و میتوان قطعه ای را طراحی کرد که دارای ویژگی خاصی درخود باشد پایه این مدلسازی حل خود سازگار روابط شرودینگر بامعادلات پواسون با ره یافت تابع گرین غیرتعادلی است برای این کار از نرم افزار شبیه ساز Atlas Silvaco استفاده شد و نمودار جریان ولتاژ را برمبنای آن رسم کردیم.