سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد خالق جو – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
سیده سارا فتاحی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبرستان چالوس

چکیده:

تلاش برای بهبود عملکرد ازروزهای اولیه شکل گیری رشته مدیریت به عنوان اصلخدشه ناپذیری بوده است که هرروز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند رفتارهای شهروندی سازمانی و اثار وپیامدهای آن از موضوعاتی است که دردهه های اخیر مورد توجه بسیاری ا زمحققان و پژوهشگران مباحث حوزه سازمان و مدیریت واقع شده است یکی ازاین اثار می تواند ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی باشد سرمایه اجتماعی فرایندی است که ازارتباطات بین افراد اغاز و به اعتماد متقابل بین آنها و بالاخره برهمبستگی و اتصال عاطفی و احساسی افراد به یکدیگر منتهی می شود دروقع سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود درسیستم ها است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن سیستم و پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می شود باید توجه داشت که عملکرد سازمانی برجسته ازطریق کارکنا ن معمولی حاصل نمی شود سازمان های موفق دارای کارکنانی می باشندن که فراتر ازوظایف رسمی خود تلاش می نمایند