سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سیدعلیرضا جمال – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمدمهدی حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

بررسی جز محدود برای پیش بینی پاسخ هایی شمع منفرد تحت بار جانب یدر خاکهای لایه دار با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و شمع انجام شده است خاک و سمع به وسیله المانسه بعدی SOLID -3D شبیه سازی شده است درمدل محاسباتی سطوح تماس بین خاک و شمع ایجاد شد تغییر مکان و تغییر شکل ها سیستم خاک شمع با ثابت و متغیر گرفتن پارامترها و تغییرات عمق بررسی شد خواص مهندسی خاک و شمع با تغییر متغیرها مورد بررسی قرارگرفت.