سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد امینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه عمران دانشگاه شهیدباهنرکرمان کرمان ایران
مجتبی قاسمی – گروه مهندسی عمران واحدماهان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ماهان کرمان ایران

چکیده:

این مقاله، بررسی جامعی از مقالات منتشر شده در زمینه پدیده های پایینگ خاک را ارائه می کند اولین ابزارها برای طراحی سدهای خاکی برای مقاومت پایینگ در طولهای سال ۱۹۳۵-۱۹۱۰ توسعه یافته اند ضابطه فیلتر برای خاکهای پراکنده کنده در دهه ی ۱۹۷۰ اصلاح شد پدیده پایینگ در کل به صورت زیر تعریف می شود ۱ – متورم کردن ۲ – فرسایش داخلی ۳ – فرسایش پس گشت گرچه حالت هایدیگر نیز امکان پذیر می باشند تحقیقات اخیر در زمینه پایینگ نشان دهنده محدودیت های وقوع پایینگ و نقشی می باشند که طراحی و ساخت ممکن است درصد بالایی از شکست های پایینگ ایفا کند رو یه های آزمایشگاهی استاندارسازی شده برای ارزیابی پتانسیل پایینگ در مواد چسبنده دردسترس می باشند ولی هیچ روشی برای ارزیابی پتانسیل خود فیلترسازی وجود ندارد پیشرفتهای اخیر در فناوری کامپیوتر ارزیابی تراوش و تغییر شکل را در خاکریزها تسخیل کرده است ولی روشهای محاسباتی برای ارزیابی پتانسیل پایینگ فعلا محدود می باشند