سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدشاکر هاشمی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
سیدمحمدمهدی نوربخش – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، وزارت نیرو

چکیده:

قسمت عمده ای از سازه های حیاتی و با درجه اهمیت زیاد از بتن و بتن مسلح ساخته می شوند. طبیعتاً آسیب و نقصان آنها چه به دلیل طراحی نادرست و یا به دلیل نگهداری و بهره برداری نامناسب، می تواند سلامتی آنها را به خطر اندازد. این سازه ها در صورتیکه دچار آسیب شوند، پتانسیل بالایی از نظر ضرر مالی و اختلال خدمات رسانی خواهند داشت. لذا ایمنی و کنترل سلامتی و پایداری این سازه ها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مقدمه مورد اشاره، اهمیت رفتارسنجی سازه های مهم و نیاز به یک سیستم رفتارنگاری مناسب و قابل اعتماد جهت بیان عملکرد و ارزیابی ایمنی آنها، در طول دوره های طراحی، ساخت و بهره برداری را نشان می دهد. در این تحقیق بر اساس دستورالعملهای اروپایی، ابتدا رفتارسنجی سازه های مهم سطح بندی شده است. ضمن تعریف هر یک از سطوح رفتارسنجی، تدابیر لازم در هر سطح تبیین و پیشنهاد شده است. در نهایت فلوچارت رفتارسنجی برای سازه های مهم پیشنهاد شده است. امید است این تحقیق به عنوان گامی کوچک جهت تهیه دستورالعمل رفتارسنجی سازه های بتنی و بتن مسلح کشور قرار گرفته و قابل کاربرد باشد.