سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیده طاهره موسوی میرکلایی – کارشناس ارشد صنایع چوب
عبدالله نجفی – استادیاران گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزادواحد چالوس
بهزاد کرد –
کامران بشارتی فر – کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده:

این پژوهش به مقایسه رفتار خزش خمشی تخته فیبر نیمه سنگین و تخته خرده چوب دارای روکش و یا فاقد روکش و کاربرد ان درمعماری داخلی پرداخته است به این منظور پانل های تخته فیبرنیمه سنگین با دانسیته ۷۶۰ کیلوگرم برمترمکعب و تخته خرده چوب با دانسیته ۶۶۰ کیلوگرم برمترمکعب از کارخانه پارس نئوپان تهیه شده و سپس با روکش طبیعی راش و کاغذ ملامینه روکش گذاری شده و با تخته های فاقد روکش به عنوان تیمارهای شاهد مقایسه شدند. برای تعیین حداکثر بار خمشی ازتخته های مورد بررسی نمونه های با ابعاد ۳۷۰×۵۰×۱۶ میلی متر تطابق استاندارد ASTM D1037 که جهت طولی آنها درجهت طولی پانل بوده بریده شده و مورد آزمون خمش استاتیک قرارگرفتند. سپس آزمون خزش خمشی در دو سطح ۲۰% و ۴۰% حداکثر بارخمشی با نمونه های تهیه شده انجام گردید. نتایج نشان داد سطح بارگذاری برهمه پارامترهای خزش موثر است ولی برخزش نسبی اثر کمتری نشان داد