سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لطف اله عبداللهی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور- اهواز، انتهای پردیس، دانشگاه پیام نور

چکیده:

بر اساس بررسی های به عمل آمده میانگین آب مصرفی سرانه جهان (صنعتی ، کشاورزی و آشامیدنی) در حدود ۵۸۰ مترمکعب برای هر نفر در سال است. متأسفانه این رقم در ایران با وجود کمبود منابع آب ، ۱۳۰۰ متر مکعب درسال است. این امر بیانگر اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد منابع حیاتی است( ۲). گذشته از تمهیداتی که در زمینه صنعت و آب آشامیدنی لازم است به عمل آید، در کشاورزی بایستی روشهای آبیاری متناسب با محیط اتخاذ شود و یا از روشهای جدید آبیاری که اتلاف آب در آنها کم است استفاده گردد. یکی از روشهای مناسب برای آبیاری سطحی، استفاده از لوله هیدروفلوم می باشد که در مزارع نیشکر در کشت و صنعتهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این روش آبیاری علی رغم همه مزیتهایی که به همراه داشته با مشکلاتی از قبیل نشت آب در بخشهای مختلف مزرعه نیز همراه بوده است. لذا برای بررسی کیفیت بکارگیری این لوله ها در مزارع مذکور بررسی هایی بعمل آمد و میزان آب ورودی به مزرعه در هر قسمت تحت آبیاری، بوسیله ظرف و زمان سنج اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین تعداد فاروهای تحت آبیاری در هر شیفت آبیاری ۵۶ فارو، میانگین دبی خروجی از دریچه های هیدروفلوم ۶۳/۸ لیتر در ثانیه و میانگین مصرف آب در یک راند آبیاری ۱۳۴۰ متر مکعب در هکتار میباشد. همچنین میزان مصرف آب در دو گروه از مزارع مقایسه گردید که تفاوت زیادی مشاهده شد. بر این اساس دیده میشود که با مصرف ۲۷۶۸۰ متر مکعب آب در هکتار برای یکسال زراعی در ۳۲ راند آبیاری میتوان به محصول بیش از ۱۳۰ تن در هکتار دست یافت.