سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عشرت مهرابی – استاد دانشگاه مهندسی
مرضیه گودرزی – استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی

چکیده:

نقش و اهمیت حمل و نقل جاده ای در جابجایی کالا در کشور با توجه به ویژگیهای این شیوه حمل و نقلی و همچنین مصرف زیاد فراورده های نفتی دراین زیربخش باعث گردیده که بهینه سازی مصرف سوخت در حمل و نقل جاده ای مورد توجه خاص برنامه ریزان حمل و نقل و اقتصاد قرارگیرد هدف این مقاله تحقیقی بهینه سازی مصرف سوخت در حمل و نقل جادها ی کالا در کشور است که با استفاده از آمار میدانی مربوط به گروه وسایل نقلیه سنگین حمل کالا و با استفاده از توابع ریاضی در جهت مدله نمودن این ارتباط انجام گرفته است این مقاله برپایه استفادها ز رابطه بین مصرف سوخت و پارامتر سرعت به عنوان یک پارامتر واسطه و متغیرهای مستیل موثربا پارامتر فوق استوار باشد که با درنظر گرفتن دو فاکتور اصلی مشخصه های فنی وویژگیهای جریان روی مسیر و اعمال نقش آن پارامتر سرعت جزئیات تابع شرایط متغیرها برتابع هدف آنالیز و انتخاب گردیده اند.