مقاله رعایت عوامل فیزیکی محیطی مرتبط با نور و صدا در بخش های مراقبت ویژه نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رعایت عوامل فیزیکی محیطی مرتبط با نور و صدا در بخش های مراقبت ویژه نوزادان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش مراقبت های ویژه نوزادان
مقاله نور
مقاله صدا
مقاله نوزاد
مقاله استاندارد پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدپاشا یداله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپورکچو موسی
جناب آقای / سرکار خانم: علائی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فروزش رباب
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: تیرگر آرام
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان کریم اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نور و صدا از منابع بالقوه آسیب رسان به نوزاد می باشند. نور زیاد (بیش از حد استاندارد) باعث آسیب به شبکیه، اختلال در الگوی خواب، اختلال در سیکل سیرکادین و اختلال در رشد نوزاد می شود. تغییرات فیزیولوژیک در پاسخ به صدا مثل نوسان در ضربان قلب، فشار خون، تعداد تنفس و اشباع اکسیژن از اثرات سوء صدا بر روی نوزاد هستند. این پژوهش با هدف بررسی مراقبت های پرستاری مرتبط با نور و صدا در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و مقایسه آن با استانداردهای موجود انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی، ۳۱۲ مورد مراقبت پرستاری مرتبط با نور و صدا در بیمارستان های کودکان امیرکلا و آیت اله روحانی مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از چک لیست ۱۴ آیتمی حاوی اطلاعاتی مربوط به نحوه انجام مراقبت های استاندارد مرتبط با نور و صدا که مطابق با استانداردهای موجود بود جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نمره کل مراقبت های مرتبط با نور و صدا ۵۴٫۱۷ درصد بوده و بطور معنی داری رعایت مراقبت ها بیشتر از عدم رعایت مراقبت ها بدست آمد که در این میان بیشترین میزان مطابقت مراقبت های مورد مشاهده با استانداردها مربوط به آیتم ((استفاده نکردن از انکوباتور به عنوان سطحی برای نوشتن)) %۹۳٫۳ و پایین ترین امتیاز، مربوط به آیتم ((در نظر گرفتن ساعت سکوت در هر شیفت)) %۱۲٫۵ بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مراقبت های مرتبط با نور و صدا در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیش از %۵۰ رعایت می شود که در سطح متوسط قرار دارد که آگاهی دادن کارکنان به اهمیت موضوع، استاندارد کردن فضای فیزیکی بخش ها و کمبود امکانات و تجهیزات توصیه می شود.