سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا بساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید نیازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – استاد دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
رحیم نقی زاده – استادیار دانشکده مواد و متالورژی دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه عل

چکیده:

فرآیند پلاسمای الکترولیتی روشی نسبتاً ساده و جدید برای ایجاد پوشش های سرامیکی بر روی فلزاتی نظیر تیتانیم، آلومینیم وغیره می باشد. تیتانیا از نیمههادیهای ارزشمند است که هم به عنوان کاتالیست و هم به عنوان پایه کاتالیست بکار بردهمیشود.اما کاربرد عملی آن به دلیل برخی مشکلات محدود شده است. کوپل کردن تیتانیا با سایر اکسیدهای فلزی از جمله بهترین و کاراترین راهها جهت غلبه بر این عیوب، معرفی شده است. در این تحقیق کاتالیستهایNiO/TiO2به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی/ رسوب الکتروفورتیک(PEO/EPD برای اولین بار و طی یک مرحله و زمان کوتاه بر روی زیرلایه تیتانیمی رشد داده شد. به منظور افزایش سطح مؤثر کاتالیستها، پایه تیتانیایی به صورت متخلخل در الکترولیتی حاوی نمک فسفا تسدیم و ذرات اکسید نیکل سنتز شد و اثر ولتاژ اعمالی در شرایط جریان مستقیم در درصد و اندازه تخلخل ها و همچنین ترکیب فازی پوشش، مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب فازی کاتالیست های ساخته شده توسط پراش سنجی پرتو ایکسXRD) و مورفولوژی سطحی و اندازه و درصد تخلخ لها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد بررسی قرار گرفت.