سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی ابراهیم – عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع
عبدالعلی ذوالانواری – عضو هیات علمی دانشگاه اراک
شیوا مولایی – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
سجاد شاه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

هنگامی که نمونه ای از یک تک بلور جدا می شود، از یک سطح خاصی از هم جدا می شودکه سطوح برش داده شده نام دارند. سطوح برش داده شده سطوحی هستند که بیشترین تنش را دارا می باشند که این تنشها نواقصی در بلور ایجاد می کند برای مطالعه توزیع، ترتیب و چگالی نابجاییها و تعیین ویژگیهای آنها روشهای متعددی به کار رفته است. یکی از این روشها، روش سطحی (اچینگ) که درآن محل ظهور نابجایی بر سطح یک بلور آشکار می شود. دراین پژوهش پس از رشد تک بلورهای NaBr همراه ناخالصی های RbBr AgBr, LiBr, استفاده از این روش و تأثیر شعاع یونی عناصر dope شده، توانستیم چگالی نابجایی بلور ها را بدست آورده که نتایج آن به شرح ذیل آمده است.