سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو حاجی شریفی –
کیوان کیانفر – کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری ،دانشگاه پیام نور
شیما قلی زاده –

چکیده:

به کار گیری اصول نامناسب برنامه ریزی در امر توسعه شهر موجب کاهش منابع طبیعی ، از بین رفتن فضاهای سبز ،پارک ها ،جنگل ها و جایگزینی آن با واحد های مسکونی ،بزرگراهها و…می شود. سلامتی ،مالیات ،ترافیک ،محیط زیست ،رشد اقتصادی و… بخشی از مسائل حائز اهمیت برای ما می باشند که همه آنها، تاثیرات ناشی از تصمیمات برای توسعه هستند. از طول مسافرت های روزانه گرفته تا ،قیمت یک خانه جدید ،سلامت جامعه و محیط زیست در زندگی شخصی افراد بسیار تاثیر گذار می باشد . در پاسخ موثر به این مسائل و مشکلات رشد هوشمند گزینه ای مناسب می باشد که اخیرا در برنامه ریزی شهری بدان توجه شده است .هر نوع استراتژی برای توسعه جوامع میتواند بخشی ازرشد هوشمند باشد . رشد هوشمند واژه ای در تقابل با پراکندگی شهری و تاکید بر حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی می باشد و چتری برای زیر پوشش قرار دادن وا‍ژه هایی چون کاربری زمین ،توسعه جامعه ،حفاظت از محیط زیست و سیاستهای حمل و نقل ، که با بکار گیری اصولی مناسب ، استفاده موثر از منابع و زیر ساختهای موجود،زمینه را برای ایجاد جامعه ای قابل زندگی فراهم می کند .در این مقاله قصد داریم تا به تعریف مربوط به رشد هوشمند ، اصول و راهکارهای اجرایی آن بپردازیم .این تحقیق از نوع ماهیت کاربردی و از نوع روش ،تحلیلی –توصیفی می باشد .