مقاله رشد نانو ساختار متخلخل اکسید روی بر روی ذرات آلومینا به روش رسوب دهی ناهمگن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: رشد نانو ساختار متخلخل اکسید روی بر روی ذرات آلومینا به روش رسوب دهی ناهمگن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید روی
مقاله رسوب دهی ناهمگن
مقاله سطح ویژه
مقاله مورفولوژی
مقاله FE-SEM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجی زادگان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدزاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور افزایش سطح ویژه و کنترل مورفولوژی، اکسید روی با ساختار ورتزایت به طور موفقیت آمیزی بر روی ذرات گاما آلومینا از طریق فرایند رسوب دهی ناهمگن و با کمک عامل رسوب دهی اوره، رشد داده شد. ذرات بایریت به عنوان پیش ماده آلومینا، به صورت بذر در مرحله رسوب دهی اضافه شد. در ادامه اثر مقدار اکسید روی و آلومینا بر سطح ویژه، مورفولوژی و جذب UV بررسی شد. مشاهدات میکروسکوپی، نشان دهنده تشکیل نانوپولک ها و نانوورق های اکسید روی بر روی ذرات آلومینا است. اندازه گیری های سطح ویژه، حاکی از سطح ویژه بالای دست یافتنی در این روش می باشد.