سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بهاری – دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
بهشته طهماسب پور – دانشگاه پیام نور تهران
خدیجه تقوی – دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه
مهدیه اسدپورلک –

چکیده:

دراین آزمایش نانوذرات فریت Ni- Zn به روش سل ژل درشبکه سیلیکا رشد یافته اند از تکنیکهای Xrd و SEM برای بررسی ساختار فاز و ریخت شناسی سطح این نانوکامپوزیت استفاده شده است اندازه نانو ذرات به روش X-powder برمبنای رابطه ی دبای شرر بدست آمده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که نانوکامپوزیتی با توزیع کاملا یکنواخت از اندازه ذرات به دست آمده است و هیچ توده ای درطول سنتز تشکیل نشده است فریت های فرونشانده درماتریس سیلیکا شامل نانوذراتی درگستره ی ۸۶-۲۱nm بوده اند فاز فری مغناطیسی دردمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد دیده شدها ست با افزایش دما شاهد روند افزایشی اندازه نانوذرات بوده ایم