سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدزاهد فایقی – کارشناس ناظر آزمایشگاه سد سیمره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فرزاد منوچهری دانا – مدیر گروه بتن شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

سدسیمره واقع در ۱۰۰ کیلومتری ایلام از نوع بتنی دو قوسی می باشد بتن بدنه سد را می توان جزء بتنهای حجیم و بتن سازه های جنبی بدنه سد سازه سرریز سازه آبگیر تونل آب برنیروگاه و … را می توان جزء بتنهای غیرحجیم دسته بندی نمود به دلیل کاهش اثر واکنش زایی قلیایی مصالح سنگی در مخلوط بتن در بتن بدنه سد از سیمان پرتلند پوزولانی ویژه با ۳۰ درصد پوزولان و در سازه های جنبی بدنه سد از سیمان پرتلند تیپ۲ و میکروسیلیس به میزان ۷ درصد وزن سیمان استفاده می کنند برحسب نوع سیمان مقاومت فشاری آزمونه ها برای بتنهای بدنه سد در سن ۹۰ روزه و برای بتنهای سازه های جنبی بدنه سد در سن ۲۸ روزه ملاک پذیرش بتنها می باشد دراین مقاله سعی شده است با استفاده از نتایج بدست آمده و کارهای آماری برروی آزمونه ها در سنین مختلف و از سیمانهای مختلف رسم هستوگرام توزیع نرمال مقاومت آزمونه ها در نرم افزار آماری spss و حذف داده های خارج از محدوده out line و سپس رسم نمودار متحرک میانگین و بدست آوردن انحراف معیار و …. در نرم افزار excel رشد مقاومت بتنهای حجیم و غیرحجیم در سد سیمره را محاسبه کرده و ضمن استفاده از این ضرایب برای تصمیم گیری در مورد کنترل کیفی بتن آنر ا با ضرایب رشد مقاومت های بتن که در منابع مختلف ذکر شده اند مقایسه نمود.