سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام دیبایی اصل – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
مجید جعفر تفرشی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان
مصطفی افضلی – گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان

چکیده:

بلورهای ZnS با استفاده از روش CVT در شرایط مختلف آزمایشی بهینه و غیر بهینه رشد داده شدند. بلورهای رشد یافته تحت شرایط بهینه دارای اندازه متوسط ۳mm 2X1 X5 و ساختار کاملی بودند. رشد در شرایط غیر بهینه منجر به رشد بلورک های ریز گردید. با ا ستفاده از میکروسکوپ الکترونیکی روبشی ریز ساختار بلورهای رشد یافته مورد مطالعه قرار گرفت .