سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهروز حسن پور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

این مطالعه، منابع رشد بهره وری در صنعت آبزی پروری ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده گردید و اطلاعات داده – ستانده ۲۰۷استخر پرورش ماهی قزل آلا برای یک دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص بهره وری کل عوامل تولید در دوره مذکور از رشد فزاینده ای با میانگیندرصد ۳/۷برخوردار بوده است. آنالیز رشد بهره وری نشان داد، اگر چه هیچ پیشرفت تکنولوژی و نوآوری در صنعت آبزی پروری قزل آلای ایرانمشاهده نمی گردد و حتی رشد تکنولوژیکی این صنعت منفی است ، اما تغییرات مثبت و فزاینده کارآیی فنی درواحدهای پرورش ماهی قزل آلا بعنوان تنها عامل رشد بهره وری در طی سالهای مورد مطالعه تشخیص داده شد . این در حالیست که میانگین کارآیی فنی این واحدها حدود ۶۶ درصد است و تنها ۱۰ درصد واحدها بطور کاملا کارآ عمل می نمودند. بنابراین صنعت تولید و پرورش ماهی قزل آلا در ایران از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است که با بهبودمدیریت نهاده ها و افزایش کارآیی فنی و نیز بکارگیری و پذیرش تکنولوژی های جدید در این صنعت، می توان منجربه رشد بهره وری و توسعه پایدار تولید در پرورش ماهی قزل آلا در کشور شد.