سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه میردورقی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا طبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ناتوانایی های یادگیری یکی از مهم ترین علل افت تحصیلی دانش آموزان بوده و بررسی عوامل تأثیر گذار بر نارساخوان به عنوان شایع ترین اختلال یادگیری در کودکان، حائز اهمیت می باشد. از آنجایی که بازداری و توجه دو عامل اثر گذار بر توانایی خواندن محسوب می شوند، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند رشد بازداری و توجه در دانش آموزان نارساخوان صورت پذیرفت.