سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیدرضا اله کرم – استاد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد هه
مهدی هنرورنظری – دکترای مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکد هه
علیرضا قرهی – کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه مالک اشتر
شهرام یوسفی فاتح – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر

چکیده:

پوش شها ی الکترولسNi-P و Ni-P/nano-SiC با استفاده از حمام نیکل حاوی عامل احیا کننده هیپوفسفیت سدیم بر رویفولاد کربنیX 70 رسوب داده شدند. آنالیزEDS نشاندهنده وجود ۸/۶۵و۸/۲۱ درصد وزنی فسفر به ترتیب در پوش شهای Ni-P و Ni-P/nano-SiC بود. در حدود ۲/۴۵ درصد از کل وزن پوشش کامپوزیتیNi-P/nano-SiC متشکل از ذراتSiCبود. اندازه کریستالیت های نیکل در هر دو نمونه با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس ۵/۶nm ،(XRD) بدست آمد. بررسی با میکروسکپ الکترونی روبشی SEM) نشان داد که نانوذرات کاربید سیلیسیوم به طور تقریباً یکنواختی در پوشش کامپوزیتی توزیع شده اند. آزمایش سختی سنجی نیز حاکی از افزایش سختی به میزان ۱۵ درصد در نتیجه وجود نانوذرات SiC بود. پس از غوط هوری نمونه ها در آب شور حاوی اسیدهای کربنیک و استیک به مدت ۳۰ دقیقه، سطح آنها بوسیله SEM بررسی شد. تصاویر بدست آمده حاکی از خوردگی یکنواخت پوشش کامپوزیتی و از طرفی خوردگی موضعی پوشش آلیاژی بود.