سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا سرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مو
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی بخش مواد

چکیده:

در این پژوهش پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- چیتوسان- تیتانیا با استفاده از روش رسوب نشانی الکتروفورتیک بر روی زمینه فولاد زنگ نزن ۳۱۶L با استفاده از اتانول تولید شده است، همچنین اثر غلظت تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت بر سینتیک رسوب نشانی و میزان تر کهای پوشش بررسی گردید و مقاومت به خوردگی پوش شها در محیط شبیه سازی شده بدن، با روش پلاریزاسیون تافل بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش غلظت تیتانیا منجر به افزایش وزن پوش شها و میزان ترک سطحم یشود. با افزایش غلظت هیدروکسی آپاتیت سینتیک رسوب نشانی و مقاومت به خوردگی پوش شها افزایش یافت