سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدهادی خاتمی شال – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حمیدرضا پاکزاد – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود انصاری اصل – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

کانسار بنتونیت کوه زرد ورتون در داخل سازند قرمز پائینی قرار گرفته است و از نظر زون بندی ساختمانی- رسوبی در نوار سهند- بزمان واقع شده است. بر اسظاس مطالعات صحرایی، میکروسکپی و رسوبشناسی، این نهشته بنتونیت فاقد لایه بندی و حاوی خرده سنگ های آذرین زاویه دار تا نیمه زاویه دار، ژیپس و فاقد مواد آلی می باشد. آنالیز تعیین رسانایی الکتریکی نشان داد که این بنتونیت ها دارای شوری بیش از حد هستند. بر اساس داده های حاصل از بررسی ترکیب توف ها و بنتونیت ها، بنظر می رسد که بنتونیت از تبدیل توف های با ترکیب حدواسط (آندزیت) و آهکی- قلیایی تشکیل شده است که بعد از نهشت در یک محیط بسته ی کولابی و تدفین توسط رسظوبات ماسه و کنگلومرایی در اثر واکنش های دیاژنتیک به ماده ی معدنی بنتونیت دگرسان شده است. محیط تشکیل این بنتونیت دارای ph، ۸/-۸/۵ می باشد. این نهشته ی رسی جزء رس های هالمیرولیزی طبقه بندی می شود.