سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید رضائیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
راضیه لک – استادیار مدیرتی زمین شناسی دریایی
فرج اله فیاضی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دریاچه حوض سلطان قم واقع در ۸۵ کیلومتری جنوب غرب تهران با گستره آبگیر حدود ۱۳۰ کیلومتر مربع جهت مطالعه رسوبات تبخیری به لحاظ نزدیکترین دریاچه به تهران از ویژگی خاصی برخوردار است این پژوهش با هدف تعیین رخساره های رسوبی شناسایی کانیهای تبخیری و تغیی رنوع کانیهای تشکیل دهنده رسوبات طی دوره هولوسن که دقیقا مرتبط با بالانس بین آبهای وارده به حوضه و آبهای خارج شده از آن انجام گرفته است دراین رابطه تعداد ۴ مغزه بطول بیشینه ۲۸۵ سانتیمتر توسط دستگاه مغزه گیری دستی از بستر دریاچه بصورت دست نخورده و سالم تهیه گردید و توصیف مغزه ها براساس بافت و ساخت رسوبات و رنگ آنها صورت گرفته است تعداد ۸۵ نمونه از رخساره های رسوبی مختلف مغزه ها تهیه و مورد آنالیز دانه بندی و کانی شناسی XRD صورت گرفته است.