سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هایده حسن زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درحوضه مولاب که بخشی ازحوضه وسیع آبخیز کرخه می باشد واقع شده و محدوده آن ازحوالی ایستگاه هیدرومتری جلوگیر نزدیکترین ایستگاه بالادست سد شروع و تا قبل ازدریاچه سدمخزنی کرخه را شامل میشود جهت بررسی پارامترهای بافتی و خصوصیات اندازه ذرات رسوبی تعداد۱۴نمونه ازمواد رسوبی کف کانال اصلی برداشت گردید که پس ازانجام تجزیه و تحلیل های آماری مشخص شد که بستر اصلی رودخانه در بخشهای بالادست ازنوع گراولی بوده که درقسمت های پایین دست تبدیل به بستری ماسه ای با شیب ملایم تر می شود مهمترین عامل کنترل کننده تغییرات اندازه دانه به سمت پایین دست جورشدگی هیدرولیکی انتخابی و رسوب ورودی شاخه های فرعی معرفی گردید