سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی، دانشگاه صنعتی زوریخ (ETH-Zurich) سوئیس
جواد درویشی خاتونی – کارشناس ارشد رسوب شناسی، مدریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی ک

چکیده:

هدف از این مطالعه ، رسوب شناسی، بررسی تغییرات خط ساحلی (پیشروی و پسروی دری ا) و پالئو ژئوگرافی خلیج چابهار بر اساس سه مغزه رسوبی تهیه شده از خور کنارک در شمال غرب خلیج است. رخساره های رسوبی سه مغزه رسوبی تهیه شده از رسوبات بستر خور کنارک به تفصیل به هنگام مغزه گیری مورد مطالعه و توصیف قرار گرفتند که بر این اساس ۵ رخساره رسوبی شناس ایی شد . همچنین نمونه هایی دست نخورده از مغزه ها برای آنالیزهای دانه بندی، ژئوشیمی، کلسی متری و غیره برداشت گردید . چهار تیپ رسوبی موجود در رسوبات عبارتند از : ماسه، ماسه با مقدار کمی گل، گل ماسه ای و ماسه گراولی . محیط رسوبی هر یک از رخساره های رسوبی تعیین شده و نمودار تغییرات تراز آب دریا بر اساس مغزه رسوبی ۲- K ترسیم شد . چهار زیر محیط رسوبی موجود عبارتند از محیط دریای باز، پهنه زیر جزرومدی، میان جزرومدی و بالای جزرومدی . پالئوژئوگرافی خلیج چابهار و کانالهای جزرومدی بر اساس تغییر محیط های رسوبی و تغییر تراز آب د ریا در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفت. در کل شاهد پیشروی خط ساحلی progradation هستیم که علت آن می تواند بدلیل بالاآمدگی سواحل دریای عمان از پلیوسن – پلیوستوسن باشد . زیرا در سواحل مکران نرخ بالاآمدگی سواحل بیشتر از بالاآمدن سطح آب دریا است.