سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا زندی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
فرج اله فیاضی – دانشیار گروه علوم زمین شناسی دانشگاه تربیت معلمتهران
حمید علیزاده لاهیجانی – دانشیار موسسه ملی اقیانوس شناسی تهران
بهروز رفیعی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی رسوب شناسی نهشته های دور از ساحل دریای خزر درمنطقه نوشهر است به این منظور ۲مغزه از قسمت دور از ساحل با فواصل و عمقهای معین به روش مغزه گیری وزنی و همچنین از رسوبات ساحلی رودخانه های مجاور نمونههای سطحی برداشت شده است نتایج به دست آمده از آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی بیانگر آن است که رسوبات بیشتر از گل تشکیل شده و دارای بافت یکنواختی هستند اندازه دانه ها با دور شدن از ساحل کاهش می یابد و همچنین محتوای کربنات و مواد آلی نیز کاهش می یابد. مقایسه کانی شناسی رسوبات دریایی با رسوبات رودخانه ای نشان میدهد که منشا رودخانه ای اصلی ترین تامین کننده رسوبات است.