سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد قهرمانی نژاد قره لو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله نانووایرهای فلزی بر پایه آلیاژ کبالت – نیکل در ممبران های متخلخل اکسید آلومینیم منظم (AAO) ایجاد شدند. رسوب الکتروشیمیایی این نانو وایرها با استفاده از جریان الکتریکی متناوب (AC) در تمپلیت های AAO انجام شد. در ادامه خواص مختلف نانووایرهای ایجاد شده از نظر ترکیب شیمیایی، یکنواختی ابعاد هندسی، مورفولوژی و خواص فیزیکی و متالورژی ارزیابی گردید. در مرحله قبل از رسوب دهی، تمپلت ها به روش الکتروشیمیایی دو مرحله ای ساخته شدند. قطر و طول حفرات توسط کنترل پتانسیل و زمان فرآیند به ترتیب در محدوده ابعادی nm 35-30 وnm 5000-3000 تنظیم شدند. طی این تحقیق ولتاژ بهینه برای رسوب الکتروشیمیایی نانووایرها در محدوده VAC 19-17 به دست آمد. بطوریک هشاهده شد که رابطه بین غلظت یون ها در محلول با غلظت فلزات در آلیاژ بصورت تابع مستقیم می باشد. بررسی میکروسکپ الکترونی نشان دهنده رشد یکنواخت نانووایرها در تمپلیت می باشد و در صورت ادامه دادن رسوب دهی، رشد ثانوی بر روی سطح تمپلیت تا هم پوشانی رسوبات نیز مشاهده خواهد شد.