سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن عبدی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

پس ازاحداث سدبرروی یک رودخانه به دلیل پایین آمدن سرعت آب درمحل مخزن سد باعث رسوبگذاری درمخزن سد می شود اثراصلی این فرایند درکاهش ظرفیت مخزن می باشد مطالعه برای دفع رسوبات انباشته شده درنتیجه احیای ظرفیت طراحی مخزن سابقه ای حدود ۵۰ساله دارد درایران نیز با وجود سد رسوبگیری مانند سفید رود این مطالعات بصورت جدی دنبال شده است عملیات شاس که بارها برروی سد سفید رود انجام شده است باعث بازگردانی حجم قابل ملاحظه ای ازحجم اولیه مخزن که با رسوبات پرشده بود گردیده است برای بالا بردن راندمان رسوب شویی روشهای دیگری به عنوان مکمل روش شناسی مورد مطالعه قرارگرفته است یکی از این روشها که دردهه اخیر درمخزن سدسفید رود نیز انجام شده و نتایج قابل قبولی داشته رسوبزدایی به روش ایجاد فرسایش پسرونده بوده است.