سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد الماسی – کارشناس ارشد معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب، سازمان آب و برق خوزست
مهدی اسدی لور – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مرتضی بختیاری – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بهره برداری و نگهداری از منابع آب و خاک به عنوان طرحهای زیربنایی برنامه های توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردند. تجربیات گذشته حاکی از آن است که رسیدن به اهداف پایدار در این زمینه، بدون اثر گذاری بر عوامل پیرامونی طرح مورد نظر در بازه زمانی منطقی، میسر نیست یا نتایج حاصله، از درجه موفقیت ناکافی برخوردار خواهد بود. پایین بودن راندمان آبیاری و حجم بالای تلفات آب زراعی، بالا بودن هزینه های بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، کم بودن عمر مفید تاسیسات آبیاری، افزایش زیانهای مالی دولت و … نظر مسئولین امر در این زمینه را به مبحث مدیریت بهینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به عنوان امری ضروری جلب کرده و عوامل مورد نیاز را در جهت اجرایی نمودن آن محقق نموده است. لذا یکی از راهکارهای بهره وری، توجه جدی و به موقع به امر لایروبی از سطح شبکه های آبیاری و زهکشی در جهت بهبود و افزایش راندمان بهره برداری در طرحهای آبیاری و زهکشی خواهد بود. لذا می بایست مراحل و چگونگی انجام کار، هزینه و نحوه مدیریت عملیات فنی به وضوح تشریح گردد که لازمه تحقق این امر، برنامه ریزی دقیق در جهت دستیابی به اطلاعات جامعی از آخرین لایروی از تاسیسات و نیز وضعیت رسوب موجود در شبکه های آبیاری و زهکشی می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.