سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رقیه جامع – دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگ

چکیده:

توجه به اهمیت صنعت گردشگری در این مقاله در صدد هستیم این موضوع و تاثیر رسانه های جمعی در رشد و گسترش گردشگری را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا به تعاریف مختلف توسعه می پردازیم و سپس روش های اطلاع رسانی صحیح را بیان می کنیم. در ادامه استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای آموزش جوامع در حال توسعه ذکر می شود و استفاده از وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت برای توسعه و ترویج صنعت گردشگری بیان می شود. و به این نتیجه می رسیم که استفاده صحیح از رسانه های نوین از جمله اینترنت در ترویج، گسترش و معرفی گردشگری اهمیت بسیاری دارد.