سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رقیه جامع – دانشجوی دکتری مدیریت و مدرس دانشگاه آزاد تهران غرب

چکیده:

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در این مقاله در صدد هستیم این موضوع و تاثیر رسانه های جمعی در رشد و گسترش گردشگری را مورد بررسیقرار دهیم. ابتدا به تعاریف مختلف توسعه می پردازیم و سپس روش های اطلاع رسانی صحیح را بیان می کنیم. در ادامه استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای آموزش جوامع در حال توسعه ذکر می شود و استفاده از وسایل ارتباط جمعی از جمله اینترنت برای توسعه و ترویج صنعت گردشگری بیان می شود. و به این نتیجه می رسیم که استفاده صحیح از رسانه های نوین از جمله اینترنت در ترویج، گسترش و معرفی گردشگری اهمیت بسیاری دارد . از جمله اهداف مورد نظر در این مقاله برجسته تر کردن نقش و تاثیر رسانه های ارتباط جمعی با تاکید بر نقش اینترنت در گسترش صنعت گردشگری است . با توجه به تحول بسیار سریع و شگرف رسانه های نوین و تاثیر عمیقی که بر جنبه های مختلف زندگی بشر عصر حاضر می گذارد و نیز نظر بهاینکه رقابت در توسعه صنعت گردشگری میان جوامع مختلف هر روز شدت بیشتری می یابد ؛ رسانه های جمعی می توانند کمک شایان توجهی در بهبود و توسعه صنعت گردشگری ایجاد کنند رسانه ها ، می توانند با داشتن نقش کاتالیزوری در شناسایی و توسعه جاذبه های گردشگری یک کشور کاربردی گسترده داشته باشند که با استفاده صحیح و مناسب از آنها می توان از این نقش به بهترین شکل ممکن بهره برد.