سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرخ پارسی زاده – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

درروزهای نخستین پس از وقوع زلزله زمانی که اسیب دیدگان و مدیران بحران نیازمند بیشترین اطلاعات هستند ارتباطات بحران به بحران درارتباطات تبدیل می شود و کانالهای رسمی اطلاع رسانی کارایی خود را از دست میدهند دراین مقاله ضمن بررسی اهمیت و نقش رسانه ها قبل و بعد ازوقوع زلزله روشهای موثر درفرایند اطلاع سانی و ارتباطات درزمان زلزله ۵ دی ۸۲ بم مورد ارزیابی سپس دیدگاه های مردم آسیب دیده بم از عملکرد رسانه ها درروزهای اول بعد از وقوع زلزله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.