سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران
علی اصغر جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سمیه صاحبی – کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

با توسعه و پیشرفت رسانه ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات دیگر آموزش و پرورش دانش آموزان به کتابهای درسی و چاردیواری کلاس درس محدود نمی شود در نتیجه ضرورت دارد که معلمان به جای استفاده از شیوه های غیر فعال یادگیری- یاددهی از شیوه های فعال که دانش آموز نقش اصلی را بر عهده دارد استفاده کنند در این زمینه معلم و دانش آموز هر دو نیاز دارند که از رسانه ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکل درست بهره مند شوند، با توجه به چشم انداز نظام آموزشی و تدوین سند ملی آموزش و پروش، رسانه ها و تکنولوژی آموزشی نقش مهمی را در بهبود آموزش و پرورش آینده ایفا خواهند نمود، در این مقاله به بررسی رابطه ی بین استفاده از تکنولوژی آموزشی(رسانه های آموزشی) در فرآیند تدریس و بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه ی نظری(رشته های ریاضی – فیزیک و تجربی) شهر بابلسر پرداخته شده است تا میزان تاثیر گذاری استفاده از رسانه های آموزشی بر یادگیری دانش آموزان مشخص شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظر معلمان و دانش آموزان در رابطه استفاده از رسانه های آموزشی مثبت بوده و تاثیر بسزایی بر کیفیت آموزش آنان داشته ولی محدودیت هایی از قبیل منابع مالی و کمبود تخصص از جمله موانع روبروی استفاده از رسانه های اموزشی می باشد .