مقاله رسانندگی الکترونی سیم های مولکولی پلی پیرول (PPy) و ظهور پدیده فانو رزونانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: رسانندگی الکترونی سیم های مولکولی پلی پیرول (PPy) و ظهور پدیده فانو رزونانس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی پیرول
مقاله رسانش
مقاله بستگی قوی
مقاله بازبهنجارش
مقاله تابع گرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری سونیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله رسانندگی الکترونی یک بسپار پلی پیرول (PPy) متصل به دو هادی فلزی در رهیافت بستگی قوی و به روش تابع گرین بررسی شده است. در ابتدا ساختار پلی پیرول را به کمک روش بازبهنجارش، به یک ساختار یک بعدی تبدیل کرده، سپس رسانندگی آنرا برحسب طول بسپار، انرژی پرش اتصال با هادی ها به دست آورده ایم. نتایج نشان می دهد که در نواحی گاف، با افزایش طول و کاهش انرژی پرش اتصال ها، رسانش الکترونی کاهش می یابد و هر چه اندازه گاف انرژی بزرگ تر شود، تونل زنی الکترون سخت تر صورت می گیرد. همچنین در ناحیه تشدیدی به دلیل وجود اتم نیتروژن در ساختار حلقوی بسپار پدیده فانو رزونانس مشاهده می شود. بعلاوه می توان با اتصال یک عامل شیمیایی به اتم نیتروژن انرژی جایگاهی آنرا طوری تغییر داد که در انرژی فرمی سامانه، بسپار رفتار فلزی از خود نشان دهد.