مقاله رسانش وابسته به اسپین یک نانو ساختار استخوان ماهی نوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: رسانش وابسته به اسپین یک نانو ساختار استخوان ماهی نوعی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپینترونیک
مقاله نانو ساختار استخوان ماهی
مقاله تابع گرین
مقاله رهیافت تنگابست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به مطالعه نظری خواص ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین یک نانوساختار استخوان ماهی شامل دو اتم مغناطیسی در دو انتهایش پرداخته شده است. رسانش الکتریکی این نانو ساختار برای چند جهت گیری متفاوت گشتاورهای مغناطیسی این اتم ها که به دو رسانای غیرمغناطیسی نیمه نامحدود متصل اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک روش تابع گرین در رهیافت تنگابست به محاسبه و مقایسه ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین برای جهت گیری های متفاوت گشتاورهای مغناطیسی پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که رسانندگی به اندازه و جهت گیری گشتاورهای مغناطیسی اتم ها در نانو ساختار و انرژی الکترون ورودی بستگی دارد.