مقاله رساله طبی «فواید الافضلیه» و جایگاه آن در پزشکی دوره صفویه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: رساله طبی «فواید الافضلیه» و جایگاه آن در پزشکی دوره صفویه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علی افضل قاطع قزوینی
مقاله فواید الافضلیه
مقاله صفویه
مقاله پزشکی اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علیان امین آبادی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسین هاشمی دهقی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علی افضل قاطع قزوینی از پزشکان حاذق و دانشمند دوره صفویه است که در بررسی تاریخ پزشکی آن دوره، کمترین توجه به شخصیت و فعالیت های پزشکی او شده است. در مجموعه آثار قزوینی، سه اثر علمی در حوزه طبی وجود دارد که می تواند در بررسی تاریخ پزشکی صفویه مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، مقاله حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی زندگی علی افضل قزوینی، رساله فواید الافضلیه را معرفی می کند. این رساله، دائره المعارفی است حاوی مطالب متنوع و لازم برای پزشکان دوره صفوی که آنها را از مراجعه به دیگر منابع بی نیاز می کرده است. بر این اساس، مهمترین سوال پژوهش این است که: رساله طبی فواید الافضلیه دارای چه مشخصات و ویژگی هایی است که آن را به عنوان اثری مهم در پزشکی دوره صفویه قرار می دهد؟ بررسی زندگی علی افضل قزوینی و واکاوی محتوای رساله فواید الافضلیه نشان می دهد این رساله، حجیم ترین رساله پزشکی عصر صفوی است که حاوی اطلاعات ضروری مورد نیاز پزشکان بوده است. لذا برای بررسی پزشکی دوره صفویه توجه به رساله طبی فواید الافضلیه بسیار ضروری است.