سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب صمدزاده – عضو هیات علمی.معاون دانشگاه

چکیده:

هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی کشف و توسعه منابع انسانی در جهت تعالی بخشی ارزشها و استعدادها و بهینه کردن آن است و از آنجاییکه در کلیه مماالک توسعه یافته ،محور اصلاحات اقتصادی،فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی ودر کل ،توسعه پایدار ،انسان می باشد،لذا میتوان ادعا کرد که آموزش پرورش رکن اصلی و اساسی برنامه ریزی جامعه محسوب می شود ،دراین مقاله سعی بر این است که با ارابه مفاهیم شهروندی ،ویژگیهای سیستم آموزشی متناسب با آموزش شهروندی،ویژگیهای شهروند مطلوب و شهروند مورد نظر برای جامعه ایران مورد کندوکاو فرار گیرد.