سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رستم پوررشیدی – دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت استادیار
حسین شجاعی فرح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده:

مأموریت یا رسالت دانشگاه در گذشته شامل آموزش وپژوهش بود که امروزه با توجه به تحولات روی داده در محیط جهانی وتغییر در روابط بین سه عملگر اصلی در سیستم های ملی نوآوری (صنعت، دولت، دانشگاه) رسالت سومی نیز بر عهده دانشگاه ها نهاده شده است و آن همان کارآفرینی دانشگاهی و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع و مناطق است. کارآفرینی دانشگاهی عبارت از ایجاد زمینه توسعه نوآوری در اعضای دانشگاه، تجاری کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و بالطبع توسعه فعالیت های اقتصادی است. جامعه ما نیز به لحاظ داشتن دانشگاه های متعدد، دارای پتانسیل بسیار بالایی در جهت استفاده از این منافع دانشگاهی برای توسعه بیشتر در ابعاد مختلف و از جمله کارآفرینی می باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر تشریح اهمیت و چگونگی تأثیر دانشگاه ها بر توسعه کارآفرینی و همچنین تبیین ساختارهای لازم جهت نیل به معیارهای دانشگاه های کارآفرین می باشد