سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین مرحمتی زاده – استادیار و عضویهئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
حمیدرضا کازرونیان – دانش آموخته دکتری دامپزشکی
سارا رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
محمدرضا کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادکازرون

چکیده:

دراین تحقیق امکان تولید ماده غ ذایی جدید برپایه شیروعسل مورد ارزیابی قرارگرفت جهت تعیین تاثیر مقادیر مختلف عسل ۰و۲و۴و۶درصد بررشدباکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس درمرحله اول شیر و مرحله دوم ماست پروبیوتیکی ۰/۳۳ گرم از باکتری لیوفیلیزه ی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به یک لیتر شیرکم چرب استریلیزه افزوده گردید محصولات شیروماست پروبیوتیکی دریک پروسه زمان ۲۰ روزه درروزهای ۱و۵و۱۰و۱۵و۲۰ از نظر میزان اسیدیته ph و قابلیت زیستی باکتریهای پروبیوتیکی به روش مستقیم مورد ارزیابی قرار گرفتند درنمونه شیرپروبیوتیکی نمونه شاهد و درنمونه ماست پروبیوتیکی نمونه شاهد و ۲ درصد عسل زودتر از سایر نمونه ها به اسیدیته مورد نظر رسیدند اندازه گیری درصد پروتئین نمونه ها به روش فرمل اندازه گیری شد و بین نمونه های شیر پروبیوتیک نمونه ۴ درصد و بین نمونه های ماست پروبیوتیک نمونه شاهد بالاترین درصد پروتئین را داشتند.