مقاله رزم افزارهای ایران در دوران اسلامی با استناد به آثار هنری گنجینه اسلامی موزه ملی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۲۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رزم افزارهای ایران در دوران اسلامی با استناد به آثار هنری گنجینه اسلامی موزه ملی ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزم افزار
مقاله دوران اسلامی
مقاله نگاره
مقاله موزه ملی
مقاله آثار هنری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساریخانی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رزم افزارهای ایرانی دارای قدمتی دیرینه و مزین کننده موزه های ایران و جهان هستند. محور اصلی این پژوهش بررسی رزم افزارهای ایران در دوران اسلامی با استناد به داده های گنجینه اسلامی موزه ملی ایران است. عمده مطالب نیز در سه محور تجهیزات نظامی، تشکیلات نظامی و فلزکاری ایران گنجانده شده است. سوالات پژوهش مبتنی بر آن است که رزم افزارهای ایران در دوران اسلامی چه روندی داشته است و ارتباط آثار هنری گنجینه اسلامی موزه ملی با رزم افزارها چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه موجود بیانگر تحولات تکنولوژیکی و ساختاری ادوات و ابزارهای رزم در دوران اسلامی است. آثار هنری گنجینه اسلامی موزه ملی، شواهد مادی و مدارک مستند و سند پژوهانه ای از طرح و شکل ابزارهای رزم در گونه های متعدد در ادوار مختلف ایران در دوران اسلامی هستند. پس از تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و همراه با بازدید میدانی، نتیجه نشان می دهد رزم افزارها گنجینه اسلامی نمایانگر دو مرحله متفاوت، قبل و بعد از دوره صفویه در تاریخ رزم افزارهاست. تشکیلات نظامی را می توان از نسخه های خطی مرتبط و متون اسلامی باقی مانده استنتاج کرد اما آثار هنری نمی تواند بازگوکننده این تشکیلات باشد.