سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیره امینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
احمدرضا عابدی نیا – کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغا

چکیده:

شواهد و های علمی نشان داده است که بین مصرف زیاد چربی و بیماری هایی مانند چاقی مفرط و بیماری های قلبی- عروقی، همچنین بین مصرف زیاد قند و بیماری دیابت ارتباط نزدیک وجود دارد . در پی این مسئله و افزایش آگاهی مردم نسبت به مصرف چر بی و قند، افزایش چشمگیری در تقاضای محصولات غذایی کم چرب و دارای قند طبیعی به وجود آمده است . هدف از این تحقیق ، تولید یک نوع شیرینی سنتی، و جایگزین کردن شکر با شیره انگور در آن است. در تولید این شیرینی ، از آرد گندم و شیره انگور به نسبت مساوی استفاده می شود ، و هیچ گونه روغن یا چربی در تهیه آن به کار نمی رود؛ بنابراین، م ی تواند ب ه عنوان نوعی شیرینی رژیمی در برنامه غذایی مطرح شود . رنگ این محصول ، قهوه ای است و دارای طعم شیرین و بافتی نرم می باشد. نتایج ارزیابی حسی، پذیرش کلی مطلوبی را نشان داد . در نهای ت، نتایج حاص ل از این تحقیق نشان داد که شیره انگور م ی تواند جایگزین مناسبی برای شکر در شیرینی سنتی حلوای شیره باشد.