سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا به دل – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه امام حسین (ع)
علی ناصری – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

در این مقاله چگونگی Track کردن اهداف در دنباله ای از تصاویر می باشد که در ابتدا آشکار سازی می باشد [۱,۲] در آشکار سازی، هدف از زمینه تصویر قطعه بندی می شود [۳,۴] که یکی از ساده ترین روشهای آن استفاده از اطلاعات یک فریم است که با استفاده از یک دانش اولیه از شی و مقادیر پیکسل های یک تصویر اشیا از زمینه آشکار سازی میشود ولی در بسیاری از روش های دیگر از تفاوت های بین تصاویر استفاده می شود در این مقاله از مخلوط گاوسی استفاده شده که از ۲ فریم برای آشکار سازی استفاده می شود و همچنین نیاز به زمینه ثابت ندارد. بعد از آشکار سازی هدف از زمینه نوبت به ردیابی آنها میرسد که نیاز است به الگوریتمی که در مقابل نویز زمینه متحرک،نور، تداخل اهداف و غیره مقاوم بوده وردیابی بهینه ای تولید نماید فیلتر کالمن فرضیاتی از فریم قبلی تولید کرده و با توجه به فریم فعلی تأیید نماید. بعبارتی تعقیب در این حالت به اندازه گیری و بررسی میزان صحت هر فرضیه با توجه به مشاهدات تصویر انجام می شود.