سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن براتی – استادیار گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمد نصیر – گروه کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود جورابیان – استاد گروه برق، دانشکده فنی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله روشی برای ردیابی پخش توان و تلفات در شبکه های قدرت تجدید ساختار شده ارائه شده است.الگوریتم ردیابی تابع اطلاعات پخش توان است که از محاسبات پخش بار یا با استفاده از تخمینگر حالت بدست میآید. اینروش ردیابی مبتنی بر مفهوم ردیابی بالا رونده و ردیابی پایین رونده و اصل سهم متناسب است. با استفاده از این الگوریتممی توان سهم توان و تلفات تولیدی ژنراتورها و بارها (شرکاء بازار) روی خطوط و سهم توان تولیدی ژنراتورها و توان جذب شده بارها را بدست آورد. الگوریتم ارائه شده با استفاده از نرم افزار MATLAB روی یک سیستم نمونه شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی سادگی و عملی بودن روش ارائهشده را نشان میدهد.