سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام پوزشی میاب – گروه کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
نادر حسن زاده – گروه بیماری شناسی گیاهی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

طی سالهای ۸۶-۸۵ نمونه برداری از اندامهای هوائی درختان زردآلو، گیلاس،هلو، آَلبالو و آلوانجام شد. درمجموع ۱۸ جدایه باکتریائی ازمیزبانهای مناطق مختلف شهرستان مرند انتخاب و از دو جنبه تشخیص و مدیریت بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمونهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنالیز پروتئینی نشان داد که پاتووارغالب منطقه (Pss)Pseudomonas syringae pv.syringea استرین ۱۶ و ۲ استرین دیگر به پاتووار(Psm) Pseudomonas syringae pv. morsprunorumتعلق دارد. جداسازی پاتووار Psm اولین گزارش ازوجود این باکتری در استان آذربایجان شرقی است. بررسی امکان مبارزه شیمیایی با بیماری ناشی از پاتووار syringae طی دو آزمایش در دو منطقه شهرستان مرند(شهرمرند و روستای تازه کند) روی درختان زردآلو انجام گرفت. در آزمایش اول که با استفاده از سم اکسی کلرور مس و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد استفاده از دوز ۳ در هزارسم مذکور طی سه مرحله (فصل پاییز قبل از ریزش برگها،اواخر فصل زمستان قبل از تورم جوانه ها و فصل بهار بعد از ریزش گلبرگها) بهترین نتیجه را در پی داشت. در دوز ۴ در هزار انجام دو بارسمپاشی در فصل پاییز- قبل ازریزش برگها و اواخر فصل زمستان-قبل از تورم جوانه ها موثر بود. نتایج آزمایش دوم که در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت نشان داد تلفیق سم اکسی کلرورمس ۴ در هزار + شعله گرفتن محل شانکرها + پانسمان محل تراشیده شدن شانکرها با چسب باغبانی در کنترل شانکرها و کاهش آسیب به جوانه ها موثر می باشد. یافته اخیر می تواند راهکار مناسبی برای کنترل شانکر باکتریایی درختان مسن بخصوص روی درختان زردآلو باشد.