سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه زینتی فخرآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید نصرالهنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسداله احمدی خواه – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میثم تقی نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ویروس Y سیب زمینی یکی از گونه های مخرب از جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae می باشد. میزان قدرت تخریبی ویروس وای سیب زمینی در ایران و جهان بالا است. این ویروس یکی از ویروسهای مخرب در خانواده سولاناسه و بخصوص گیاهان سیب زمینی، توتون، فلفل، بادمجان و گوجه فرنگی است که می تواند سبب کاهش محصول بویژه در زراعت توتون شود. این ویروس از طریق مایه زنی مکانیکی و همچنین توسط شته سبز هلو Myzus persicae به صورت ناپایا منتقل می شود. به منظور ردیابی ویروس در استان گلستان، تعداد ۱۵۰ نمونه از گیاهانی که علائمی نظیر موزاییک، لکه های نکروتیک،پژمردگی و کوتولگی را نشان می دادند، از حدود ۳۰ مزرعه از نواحی مختلف در استان گلستان جمع آوری شدند. سپس با استفاده از آنتی سرم پلی کلونال و اختصاصی PVY در آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA نمونه های آلوده به این ویروس شناسایی شدند. عصاره تعدادی از نمونه هایی که در آزمون الیزا مثبت ارزیابی شدند، برروی گیاهان محک شامل Nicotiana.tabacum cv.samsun (ایجاد نقاط نکروتیک روی برگ و موزائیک)، N.rustica (موزائیک)، مایه زنی شد. نتایج نشان داد که تعداد ۱۱۰ نمونه در آزمون الایزا واکنش مثبت داشتند و بنابراین به ویروس PVY آلوده بوده اند